gailafund.org

 
   
 

Cara Menjaga Kebersihan Kawasan Sekolah

Sponsored Downloads

Results

Subject Poster Date
[19032] - [#Rancangan_Tahunan_Th6.pdf] - [ranc.tahunan thn 6] - "menyenaraikan cara menjaga hartabenda sekolah ... - menjaga kebersihan persekitaran -menyayangi kawasan persekitaran ... menjelaskan cara menjaga kebersihan dan ..." pdf
size: 1,199.00 KB, pages available: 45
- 15 graphics files
- 30 text files
- Legal paper format
- Last modified on June 11 2014
sonex819 29-Jun
[28452] - [#ranc.%20moral%202%202010.doc] - [RANCANGAN PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL] - "sekolah Pada akhir pelajaran, murid dapat:-1 Menjelaskan cara -cara menjaga kebersihan dan menceriakan kawasan sekolah (pemikiran ) 2. Menghargai persekitaran sekolah ..." doc
size: 1,308.00 KB, pages available: 59
- 26 graphics files
- 33 text files
- Legal paper format
- Last modified on June 11 2014
junyang 08-Jun
[27890] - [#itemkompasbm012_bhg.c.pdf] - [CADANGAN JAWAPAN] - "Emak, Sham ke sekolah ya. Doakan Sham agar berjaya ... berani menegur kesalahan orang lain dengan cara ... daripada petikan ialah, kita mesti menjaga kebersihan kawasan kediaman ..." pdf
size: 3,926.00 KB, pages available: 116
- 10 graphics files
- 106 text files
- Executive paper format
- Last modified on May 20 2014
emanhameed 27-Jun
[14013] - [#manual_sukan.pdf] - [M S M K P UT RAJAY A 1 Manual Pegurusan Suka] - "MISI SUKAN SEKOLAH Misi Sukan ... Atur cara rasmi. ... o Menjaga kebersihan dan keselamatan minuman dan kawasan penyediaan." pdf
size: 4,915.00 KB, pages available: 10
- 5 graphics files
- 5 text files
- A4 paper format
- Last modified on June 15 2014
pmorganic 12-May
[15049] - [#1%20%20%20RAG%20121%20Isu-isu%20alam%20sekitar%20web.ppt] - [RAG 121 SAINS PERSEKITARAN 1] - "... 16 BATANG AMAT TERCEMAR (SG.PINANG) MENJAGA ... Kitar semula juga mampu memperbaiki tahap kebersihan ... Usaha mengatasi CARA MENGAWAL: KAWASAN TADAHAN AIR DILINDUNGI ..." ppt
size: 4,594.00 KB, pages available: 28
- 3 graphics files
- 25 text files
- A4 paper format
- Last modified on May 17 2014
jerrys 24-Jun
[27479] - [#Mosul%207%20Adab%20Menjaga%20harta%20sekolah.doc] - [ADAB TINGKATAN SATU] - "Cadangkan dua cara untuk menceriakan kawasan sekolah. 12. Nyatakan dua perkara yang ... - Sentiasa mebersihkan kawasan sekolah. 12. - Menjaga kebersihan sekolah seperti menjaga ..." doc
size: 1,930.00 KB, pages available: 141
- 34 graphics files
- 107 text files
- A4 paper format
- Last modified on July 15 2014
im_xyz 02-Jun
[10802] - [#pjkthn2.pdf] - [Hampehs! What The Hell Is It?] - "... Contoh Aktiviti: a) Soal-jawab mengenai kawasan-kawasan yang perlu dijaga kebersihan. - rumah, sekolah, dan persekitaran b) Menyatakan cara-cara menjaga kawasan tersebut." pdf
size: 2,185.00 KB, pages available: 126
- 39 graphics files
- 87 text files
- Letter paper format
- Last modified on June 24 2014
Cheryl Holland 18-May
[18263] - [#2.keusahawanan.ppt] - [2 .keusahawanan.ppt - Wikispaces] - "Militari Sekolah Penjara Tarikan ... dimana pekerja dilatih cara yang betul untuk urus premis agar imej kebersihan ... Pekerja di ajar cara melayan dan menjaga kesopanan ..." ppt
size: 2,377.00 KB, pages available: 6
- 2 graphics files
- 4 text files
- Letter paper format
- Last modified on June 19 2014
emanjamshidi 02-May
[22496] - [#index.php?option=com_rokdownloadsview=filetask=downloadid=10%3Ajwtnkuasa-sekolah-2010Itemid=188] - [TAKWIN SEKOLAH MENENGAH SMK SEBAUH 2009] - "14.1 Setiap guru bertanggungjawab menjaga kebersihan sekolah. ... memastikan pelajar menjaga kebersihan kelas dan kawasan sekitarnya. ... Mengadakan peraturan dan cara-cara ..." none
size: 4,750.00 KB, pages available: 98
- 23 graphics files
- 75 text files
- A4 paper format
- Last modified on July 28 2014
bobsbigboy27 04-Jul
[16122] - [#BAB%202%20ORGANISASI%20DAN%20PENGURUSAN%20SEKOLAH%202222.doc?key=limhanhwa:journal:23nmid=346522742] - [BAB_2_ORGANISASI_DAN_PENGU] - "Walau apa cara atau kaedah penyeliaan yang digunakan, ia hendaklah ... Menjaga kebersihan kawasan sekolah, parit dan tandas. Menjaga stok-stok alatan Tukang sapu dan Tukang ..." none
size: 1,856.00 KB, pages available: 15
- 3 graphics files
- 12 text files
- Executive paper format
- Last modified on July 16 2014
jcurry41 06-May
[13288] - [#Analisis%20Kertas%202.pdf] - [KERTAS 1 TAHUN BAHAGIAN A BAHAGIAN B] - "(Cara-cara untuk memupuk semangat patriotic dalam ... Usaha-usaha yang dapat dilakukan untuk menjaga kebersihan kawasan ... majlis anuserah cemerlang yang diadakn di sekolah." pdf
size: 1,406.00 KB, pages available: 60
- 16 graphics files
- 44 text files
- Executive paper format
- Last modified on July 16 2014
telchar 23-Jun
[27382] - [#Kurikulum%20Standard%20PM.ppt] - [Kurikulum Standard PM.ppt] - "LATAR BELAKANG Sekolah Rendah 1983 Kurikulum Baru ... dapat: 1.1.1 Menyatakan keadaan alam di kawasan ... murid dapat: 7.1.1 Menyatakan cara menjaga kebersihan diri 7.1.2 ..." ppt
size: 3,159.00 KB, pages available: 133
- 31 graphics files
- 102 text files
- Letter paper format
- Last modified on May 03 2014
tleatherbarrow 25-Jun
[21948] - [#RPT%20PSK%20T6.pdf] - [PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TAHUN 6, 2007 MINGGU TEMA ...] - "b) Pemeliharaan kebersihan dan keceriaan persekitaran-Kawasan sekolah-Kawasan persekitaran. i. Menghuraikan cara menjaga kebersihan dan keceriaan persekitaran" pdf
size: 531.00 KB, pages available: 9
- 5 graphics files
- 4 text files
- Letter paper format
- Last modified on July 12 2014
funmonkey543 03-Jul
[13628] - [#hsp_psk_thn6.pdf] - [PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TAHUN 6] - "Pemeliharaan kebersihan dan keceriaan persekitaran - Kawasan sekolah - Kawasan persekitaran c. Peranan ... Menghuraikan cara menjaga kebersihan dan keceriaan persekitaran. iii ..." pdf
size: 4,876.00 KB, pages available: 47
- 22 graphics files
- 25 text files
- A4 paper format
- Last modified on May 04 2014
dkidd69904 21-Jun
[10263] - [#MODUL-BM--STF-2008.ppt] - [Slide 1] - "... hari ibu bapa reka cipta mata pelajaran atur cara ... 00 pagi KETERANGAN MASA Pihak sekolah saya ... yang terdapat dalam petikan ialah kita perlu menjaga kebersihan ..." ppt
size: 4,628.00 KB, pages available: 41
- 17 graphics files
- 24 text files
- Legal paper format
- Last modified on May 30 2014
lilone97 30-May
[23186] - [#kraf-akhbar.doc] - [Akhbar, majalah lama boleh dijadikan pelbagai barang hiasan] - "Pekerja yang menjaga kebersihan kawasan sekolah termasuk kebersihan tandas ialah ... elektrik dan elektronik tidak dibuang dengan cara yang betul. Oleh sebab ini, sekolah ..." doc
size: 4,918.00 KB, pages available: 93
- 35 graphics files
- 58 text files
- A4 paper format
- Last modified on May 22 2014
smochecef 29-Jun
[20406] - [#PERATURAN-PERATURAN%20Sekolah.doc] - [PERATURAN-PERATURAN SEKOLAH] - "Selalu menjaga kebersihan pakaian. Selalu menjaga kebersihan diri ... Murid tidak dibenarkan memandu dengan laju dan cara yang berbahaya di kawasan sekolah." doc
size: 3,566.00 KB, pages available: 119
- 8 graphics files
- 111 text files
- Legal paper format
- Last modified on July 08 2014
Linda Malone 10-Jun
[12238] - [#pelbagai.pdf] - [INDUSTRI BUNGA DI MALAYSIA] - "... yang mempunyai latar belakang dan cara ... diluar bilik darjah dan juga diluar kawasan sekolah yang ... menjaga kebersihan : diri, fizikal, mental dan alam ..." pdf
size: 4,157.00 KB, pages available: 58
- 25 graphics files
- 33 text files
- Legal paper format
- Last modified on May 23 2014
Plenouttitins 19-Jun
[20737] - [#TPS(BARU+KKM)%5B1%5D.ppt] - [T PS (BARU KKM)[ 1 ]. - Yimg] - "* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * KESELAMATAN DAN KEBERSIHAN Stor hendaklah digunakan untuk ... diikat rapi menggunakan mesin pengikat atau cara ... wad, makmal, dapur, dispensari, domestik, sekolah dan ..." ppt
size: 3,704.00 KB, pages available: 5
- 3 graphics files
- 2 text files
- Letter paper format
- Last modified on June 28 2014
railcarmover 16-Jul
[11084] - [#ekspositori+dan+perbincangan.ppt] - [Slide 1] - "... Pentingnya kebersihan kepada ... supaya tahu menjaga keindahan Huraikan Beri contoh Cara-cara hendak menambahkan keindahan kawasan ... para pelajar sekolah Cara-cara ..." ppt
size: 3,973.00 KB, pages available: 75
- 4 graphics files
- 71 text files
- A4 paper format
- Last modified on July 10 2014
Terry 13-May
[15924] - [#bm-p1.pdf] - [7. 8. 9. 10. 11] - "Anda mengambil bahagian dalam perhndingan syarahan peringkat sekolah. ... Gambar di bawah menunjukkan sebahagian dartpada cara menjaga kebersihan kawasan persekitaran." pdf
size: 2,878.00 KB, pages available: 40
- 7 graphics files
- 33 text files
- Letter paper format
- Last modified on July 26 2014
zwang 22-May
[25302] - [#index.php?option=com_docmantask=doc_downloadgid=64Itemid=286] - [MAKLUMAT PERIBADI] - "v) tidak akan berkelakuan dengan cara yang ... Semua guru bertanggungjawab menjaga kebersihan sekolah. ... sama bertanggungjawab terhadap kebersihan kawasan sekolah." none
size: 1,281.00 KB, pages available: 31
- 15 graphics files
- 16 text files
- Legal paper format
- Last modified on July 11 2014
elmer_harris 18-May
[15494] - [#KESELAMATAN%20DLM%20KAWASAN%20SEKOLAH.doc] - [Polisi Keselamatan Di Dalam Kawasan Sekolah] - "C. Mengaja kebersihan dan keselamatan fizikal kelas. TINDAKAN GURU/PENTADBIR ... untuk membuat rondaan dari semasa ke semasa di sekitar kawasan sekolah untuk menjaga ..." doc
size: 3,155.00 KB, pages available: 49
- 4 graphics files
- 45 text files
- Legal paper format
- Last modified on July 21 2014
Ordiffepe 28-Jul
[20761] - [#index2.php?option=com_contentdo_pdf=1id=36] - [Pra Sekolah] - "/ di luar kawasan sekolah ... melaksanakan peraturan cara makan di samping mengamalkan kebersihan makanan ... menjaga kebersihan kelas / ruang-ruang yang lain ..." none
size: 4,347.00 KB, pages available: 38
- 7 graphics files
- 31 text files
- Executive paper format
- Last modified on May 11 2014
lagr19 10-Jul
[15459] - [#BUKU%20PANDUAN%20PENGURUSAN%20%20SMK%20TUNGKU%20THE%20LATEST.doc] - [BUKU_PANDUAN_PENGURUSAN__S] - "membaiki buku-buku yang rosak dengan cara ... Menjamin kebersihan dan keceriaan kawasan sekolah. memotong rumput dan mejaga kebersihan kawasan. menanam dan menjaga pokok ..." doc
size: 779.00 KB, pages available: 24
- 7 graphics files
- 17 text files
- Legal paper format
- Last modified on May 21 2014
Gardoglee 26-Jun
[21854] - [#ATTACH-LocalDatabases01] - [Download] - "Beliau juga bertanggungjawab menjaga Unit Pensterilan ... adalah hospital rujukan tertiary untuk kawasan ... Mengekalkan taraf kebersihan (hygiene) yang tinggi ..." none
size: 4,749.00 KB, pages available: 108
- 30 graphics files
- 78 text files
- Letter paper format
- Last modified on May 26 2014
tompkinstm 26-Jul
[15850] - [#sebagai-seorang-pengurus-sekolah.doc] - [SEBAGAI SEORANG PENGURUS SEKOLAH, BAGAIMANA ANDA BERUSAHA ...] - "Menjaga kualiti ... sekolah sekolah perihatin kepada kebajikan mereka.Kebersihan tandas adalah menggambarkan imej dan cara ... Kebersihan kawasan dan bangunan sekolah. ..." doc
size: 3,718.00 KB, pages available: 106
- 38 graphics files
- 68 text files
- A4 paper format
- Last modified on July 16 2014
peteregge 16-Jun
[10487] - [#071808=PENTADBIRAN%20DAN%20PENGURUSAN%20PEJABAT-EN.MUSA.ppt] - [PENTADBIRAN DAN PENGURUSAN PEJABAT] - "... ke jabatan lain dalam bangunan atau kawasan ... mel, SMS dan lain-lain KEBERSIHAN PEJABAT ... KETRAMPILAN KEPERIBADIAN sentiasa menjaga dan memelihara penampilan diri, cara ..." ppt
size: 2,308.00 KB, pages available: 51
- 6 graphics files
- 45 text files
- A4 paper format
- Last modified on June 04 2014
ebookebook 28-Jul
[17730] - [#Tahun3.doc] - [HURAIAN RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN] - "bermain di kawasan cerun. bermain di atas ... Mengetahui cara menjaga kebersihan rambut dan kulit kepala ... Tajuk Menjaga kebersihan di sekolah" doc
size: 2,216.00 KB, pages available: 22
- 11 graphics files
- 11 text files
- A4 paper format
- Last modified on May 28 2014
enigmasean 20-Jun
[22308] - [#Tatacara%20Pengurusan%20Stor-2.ppt] - [PowerPoint Presentation] - "... Jabatan Pelajaran Negeri Kedah KESELAMATAN DAN KEBERSIHAN ... fizikal barang tidak sesuai diserahkan di kawasan ... wad, makmal, dapur, dispensari, domestik, sekolah dan ..." ppt
size: 418.00 KB, pages available: 87
- 4 graphics files
- 83 text files
- Executive paper format
- Last modified on May 23 2014
judylaylo 23-Jun
[15903] - [#PERATURAN%20SEKOLAH5.ppt] - [PERATURAN / UNDANG-UNDANG SEKOLAH] - "peraturan / undang-undang sekolah # aspek 4 kebersihan. pelajar-pelajar mestilah menjaga kebersihan dan kesihatan diri, bilik darjah, bangunan dan kawasan sekolah." ppt
size: 4,273.00 KB, pages available: 67
- 32 graphics files
- 35 text files
- A4 paper format
- Last modified on June 17 2014
pcwilliams21 14-Jul
[23223] - [#PSK%20T6.pdf] - [RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN ...] - "Menghuraikan cara menjaga kebersihan dan keceriaan persekitaran. iii. ... Menjalankan projek kebersihan dan keceriaan persekitaran sekolah kawasan tempat tinggal murid." pdf
size: 671.00 KB, pages available: 20
- 8 graphics files
- 12 text files
- Legal paper format
- Last modified on June 08 2014
JOHNBRUSSEAU 01-Jun
[23520] - [#get_file?uuid=53864fac-041a-4a48-ad44-c73ced245ff5groupId=37163] - [AKTIVITI (1) : JAWATANKUASA PELAN TINDAKAN KEBERSIHAN DAN KITAR SEMULA] - "AKTIVITI (1) : JAWATANKUASA PELAN TINDAKAN KEBERSIHAN DAN ... Datuk Bandar sendiri menerangkan cara-cara mengitarkan ... Penduduk mesti bersatu hati menjaga keharmonian Kita ..." none
size: 4,162.00 KB, pages available: 126
- 61 graphics files
- 65 text files
- A4 paper format
- Last modified on May 02 2014
scaddynah 17-Jun
[25781] - [#Peraturan%20Sekolah%20Dan%20Asrama%20Dan%20Program%20Sistem%20Penalti%20(%20PSP%20).doc] - [PERATURAN] - "Meninggalkan Kawasan Sekolah. Kebenaran Lawatan ... Berikut adalah atur cara perhimpunan ... Pelajar hendaklah menjaga kebersihan dan keindahan persekitaran sekolah." doc
size: 3,259.00 KB, pages available: 126
- 17 graphics files
- 109 text files
- Executive paper format
- Last modified on June 24 2014
chains19 09-Jul
[18379] - [#panduan_disiplin.doc] - [tamilpalli.6te.net] - "Kebersihan adalah sebahagian daripada iman dan dipentingkan oleh agama. Di antara cara-cara menjaga ... perlu menjaga dan meningkatkan kebersihan seluruh kawasan sekolah ..." doc
size: 3,839.00 KB, pages available: 149
- 42 graphics files
- 107 text files
- Legal paper format
- Last modified on May 12 2014
cncs 22-May
[26997] - [#4._panduan_tugas_2011-1612.doc] - [Panduan Tugas Guru dan Kakitangan] - "2.6 Berusaha dan berikhtiar untuk menjaga kebersihan, keceriaan dan keselamatan semua bilik, alatan dan kawasan sekolah. ... lawatan, perbincangan mahupun dengan cara on ..." doc
size: 3,170.00 KB, pages available: 100
- 28 graphics files
- 72 text files
- Executive paper format
- Last modified on July 29 2014
Sir_Hunny_Bunny 04-Jul
[17596] - [#pjkthn2.pdf] - [a) Menjaga Keselamatan b) a) Berhati-hati a) Menjaga kebersihan b ...] - "Soal-jawab mengenai kawasan-kawasan yang perlu dijaga kebersihan. - rumah, sekolah, dan persekitaran b) Menyatakan cara-cara menjaga kawasan tersebut." pdf
size: 2,784.00 KB, pages available: 34
- 9 graphics files
- 25 text files
- Legal paper format
- Last modified on May 14 2014
alliandtheboys 29-Jul
[11469] - [#UPSR_BM_TRIAL_15_1.PDF] - [PEPERIKSAAN PERCUBAAN UJIAN PENCAPAIAN SEKOLAH RENDAH PORTAL ...] - "... matlamat ingin mendidik murid-murid supaya sentiasa menjaga kebersihan dan keindahan kawasan sekolah. ... Ada banyak cara yang dapat dilakukan oleh pelbagai pihak bagi ..." PDF
size: 1,283.00 KB, pages available: 9
- 2 graphics files
- 7 text files
- A4 paper format
- Last modified on June 29 2014
prenticetr 27-Jul

2005 3r grade reading taks / 2003 mercruiser 5.0 owners manual / intek206 6.5 hp engine manual / it essentials course chapter 1 4.1 / timing on a 5hp briggs / context diagram of accounts payable processing / four wire reversrable motor how to wire / dcompnetwk prattice sba / motorguide trolling motor parts model 730 4 / gamewell flex 405 panel diagram / 1998 ford ranger shop manual online / lsat reading comprehension pdf / pearson education 2 5 realidades answer key / dl 91a form download texas / south western accounting study guide ch.9 / century 21 accounting master problem / reflection on mirror for 5th grade / gas stoichiometry practice skill practice 37 / biology 1406 lab hcc / glencoe literature library answers / student data files for medisoft / fund accounting modules europa / how to install restraint piping / isbn 978 0 07 304375 3 / sample lesson plan ubd filipino 1 secondary / structural adaptations of circulatory system / darwin practice worksheet / 1995 mitsubishi eclipse gst wiring diagram book /

 
 

Copyright © 2006-2012 Gaila Fund | Forward complaints to complaints[at]gailafund.org