gailafund.org

 
   
 

Cara Menjaga Kebersihan Kawasan Sekolah

Hot Sponsored Downloads

Results

Subject Poster Date
[19415] - [#3.KandunganPanduanStaf2011.doc] - [3.KandunganPanduanStaf2011] - "Murid mengamalkan cara hidup yang harmonis dari segi ... kaunseling dan lain-lain) bertanggungjawab untuk menjaga kebersihan bilik tersebut. 14.3 Kebersihan kawasan sekolah ..." doc
size: 2,871.00 KB, pages available: 140
- 66 graphics files
- 74 text files
- Executive paper format
- Last modified on June 07 2014
scaddynah 08-Jul
[24045] - [#kraf-akhbar.doc] - [Akhbar, majalah lama boleh dijadikan pelbagai barang hiasan] - "Pekerja yang menjaga kebersihan kawasan sekolah termasuk kebersihan tandas ialah ... elektrik dan elektronik tidak dibuang dengan cara yang betul. Oleh sebab ini, sekolah ..." doc
size: 1,029.00 KB, pages available: 80
- 22 graphics files
- 58 text files
- Executive paper format
- Last modified on July 17 2014
raj0386 06-Aug
[17917] - [#index.php?option=com_docmantask=doc_downloadgid=64Itemid=286] - [MAKLUMAT PERIBADI] - "v) tidak akan berkelakuan dengan cara yang ... Semua guru bertanggungjawab menjaga kebersihan sekolah. ... sama bertanggungjawab terhadap kebersihan kawasan sekolah." none
size: 2,570.00 KB, pages available: 88
- 10 graphics files
- 78 text files
- Legal paper format
- Last modified on August 04 2014
bkc3023 03-Jun
[23888] - [#index.php?option=com_phocadownloadview=categoryid=7:sivikdownload=58:sivik-tahun-6Itemid=1] - [RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNANPENDIDIKAN SIVIK DAN ...] - "Hidup bersama di sekolah dan masyarakat b) Pemeliharaan kebersihan dan keceriaan persekitaran-Kawasan sekolah-Kawasan persekitaran i. Menghuraikan cara menjaga kebersihan dan ..." none
size: 528.00 KB, pages available: 8
- 1 graphics files
- 7 text files
- A4 paper format
- Last modified on July 27 2014
alexia 31-May
[20553] - [#MODUL-BM--STF-2008.ppt] - [Slide 1] - "... hari ibu bapa reka cipta mata pelajaran atur cara ... 00 pagi KETERANGAN MASA Pihak sekolah saya ... yang terdapat dalam petikan ialah kita perlu menjaga kebersihan ..." ppt
size: 4,949.00 KB, pages available: 105
- 4 graphics files
- 101 text files
- Letter paper format
- Last modified on August 08 2014
Robert Stubbs 21-May
[15469] - [#get_file?uuid=53864fac-041a-4a48-ad44-c73ced245ff5groupId=37163] - [AKTIVITI (1) : JAWATANKUASA PELAN TINDAKAN KEBERSIHAN DAN KITAR SEMULA] - "AKTIVITI (1) : JAWATANKUASA PELAN TINDAKAN KEBERSIHAN DAN ... Datuk Bandar sendiri menerangkan cara-cara mengitarkan ... Penduduk mesti bersatu hati menjaga keharmonian Kita ..." none
size: 4,327.00 KB, pages available: 66
- 14 graphics files
- 52 text files
- Letter paper format
- Last modified on May 31 2014
Sir_Hunny_Bunny 10-Aug
[16573] - [#PERATURAN%20SEKOLAH5.ppt] - [PERATURAN / UNDANG-UNDANG SEKOLAH] - "peraturan / undang-undang sekolah # aspek 4 kebersihan. pelajar-pelajar mestilah menjaga kebersihan dan kesihatan diri, bilik darjah, bangunan dan kawasan sekolah." ppt
size: 2,511.00 KB, pages available: 39
- 3 graphics files
- 36 text files
- Executive paper format
- Last modified on August 09 2014
puseneemurops 09-Aug
[14147] - [#PERATURAN-PERATURAN%20Sekolah.doc] - [PERATURAN-PERATURAN SEKOLAH] - "Selalu menjaga kebersihan pakaian. Selalu menjaga kebersihan diri ... Murid tidak dibenarkan memandu dengan laju dan cara yang berbahaya di kawasan sekolah." doc
size: 2,457.00 KB, pages available: 52
- 3 graphics files
- 49 text files
- Executive paper format
- Last modified on June 12 2014
beckyklaudt 05-Jun
[24463] - [#BUKU%20PANDUAN%20PENGURUSAN%20%20SMK%20TUNGKU%20THE%20LATEST.doc] - [BUKU_PANDUAN_PENGURUSAN__S] - "membaiki buku-buku yang rosak dengan cara ... Menjamin kebersihan dan keceriaan kawasan sekolah. memotong rumput dan mejaga kebersihan kawasan. menanam dan menjaga pokok ..." doc
size: 4,897.00 KB, pages available: 94
- 35 graphics files
- 59 text files
- Legal paper format
- Last modified on June 22 2014
Margaret Menkus 23-May
[28171] - [#PSK%20T6.pdf] - [RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN ...] - "Menghuraikan cara menjaga kebersihan dan keceriaan persekitaran. iii. ... Menjalankan projek kebersihan dan keceriaan persekitaran sekolah kawasan tempat tinggal murid." pdf
size: 4,829.00 KB, pages available: 113
- 10 graphics files
- 103 text files
- A4 paper format
- Last modified on July 15 2014
dbledsoe 14-Jul
[13958] - [#1%20%20%20RAG%20121%20Isu-isu%20alam%20sekitar%20web.ppt] - [RAG 121 SAINS PERSEKITARAN 1] - "... 16 BATANG AMAT TERCEMAR (SG.PINANG) MENJAGA ... Kitar semula juga mampu memperbaiki tahap kebersihan ... Usaha mengatasi CARA MENGAWAL: KAWASAN TADAHAN AIR DILINDUNGI ..." ppt
size: 1,283.00 KB, pages available: 5
- 1 graphics files
- 4 text files
- Legal paper format
- Last modified on July 23 2014
lion653 05-Jul
[19672] - [#ekspositori+dan+perbincangan.ppt] - [Slide 1] - "... Pentingnya kebersihan kepada ... supaya tahu menjaga keindahan Huraikan Beri contoh Cara-cara hendak menambahkan keindahan kawasan ... para pelajar sekolah Cara-cara ..." ppt
size: 3,356.00 KB, pages available: 13
- 5 graphics files
- 8 text files
- A4 paper format
- Last modified on June 21 2014
Mr Brightside 21-Jul
[11122] - [#TPS(BARU+KKM)%5B1%5D.ppt] - [T PS (BARU KKM)[ 1 ]. - Yimg] - "* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * KESELAMATAN DAN KEBERSIHAN Stor hendaklah digunakan untuk ... diikat rapi menggunakan mesin pengikat atau cara ... wad, makmal, dapur, dispensari, domestik, sekolah dan ..." ppt
size: 1,190.00 KB, pages available: 55
- 20 graphics files
- 35 text files
- Letter paper format
- Last modified on July 21 2014
zqiongyue 25-Jul
[14328] - [#ATTACH-LocalDatabases01] - [Download] - "Beliau juga bertanggungjawab menjaga Unit Pensterilan ... adalah hospital rujukan tertiary untuk kawasan ... Mengekalkan taraf kebersihan (hygiene) yang tinggi ..." none
size: 2,570.00 KB, pages available: 91
- 22 graphics files
- 69 text files
- Executive paper format
- Last modified on May 29 2014
lilone97 28-Jul
[15123] - [#2.keusahawanan.ppt] - [2 .keusahawanan.ppt - Wikispaces] - "Militari Sekolah Penjara Tarikan ... dimana pekerja dilatih cara yang betul untuk urus premis agar imej kebersihan ... Pekerja di ajar cara melayan dan menjaga kesopanan ..." ppt
size: 4,305.00 KB, pages available: 26
- 4 graphics files
- 22 text files
- Legal paper format
- Last modified on May 21 2014
Plenouttitins 15-Jul
[17655] - [#%2870%29PERATURAN%20ASRAMA%288%29.doc] - [PERATURAN ASRAMA] - "Pelajar yang hendak meninggalkan kawasan sekolah, misalnya balik ke kampung ... selepas sarapan pagi, sekumpulan pelajar akan bertanggungjawab menjaga kebersihan kawasan ..." doc
size: 648.00 KB, pages available: 66
- 11 graphics files
- 55 text files
- A4 paper format
- Last modified on August 16 2014
homeplate 13-Jun
[29614] - [#ranpelktthnmpat.doc?nmid=96987588] - [MINGGU] - "Menghuraikan tentang cara menjaga kebersihan dan keceriaan rumah. Menjelaskan cara ... Membincangkan cara mengatasi masalah yang sama di sekolah dan di kawasan tempat ..." none
size: 1,331.00 KB, pages available: 91
- 28 graphics files
- 63 text files
- Letter paper format
- Last modified on July 13 2014
judylaylo 06-Jun
[22633] - [#pjkthn2.pdf] - [Hampehs! What The Hell Is It?] - "... Contoh Aktiviti: a) Soal-jawab mengenai kawasan-kawasan yang perlu dijaga kebersihan. - rumah, sekolah, dan persekitaran b) Menyatakan cara-cara menjaga kawasan tersebut." pdf
size: 3,267.00 KB, pages available: 131
- 41 graphics files
- 90 text files
- Legal paper format
- Last modified on June 14 2014
gegols 11-Aug
[26172] - [#Kurikulum%20Standard%20PM.ppt] - [Kurikulum Standard PM.ppt] - "LATAR BELAKANG Sekolah Rendah 1983 Kurikulum Baru ... dapat: 1.1.1 Menyatakan keadaan alam di kawasan ... murid dapat: 7.1.1 Menyatakan cara menjaga kebersihan diri 7.1.2 ..." ppt
size: 2,794.00 KB, pages available: 46
- 23 graphics files
- 23 text files
- Executive paper format
- Last modified on June 04 2014
WrevaNake 05-Jul
[13587] - [#bukuPengurusan.doc] - [smktungku.edu.my] - "membaiki buku-buku yang rosak dengan cara ... Menjamin kebersihan dan keceriaan kawasan sekolah. memotong rumput dan mejaga kebersihan kawasan. menanam dan menjaga pokok ..." doc
size: 1,948.00 KB, pages available: 34
- 2 graphics files
- 32 text files
- Executive paper format
- Last modified on July 01 2014
wsaffo 21-May
[13317] - [#sekolah%20selamat.pdf] - [KONSEP DAN PELAKSANAAN SEKOLAH SELAMAT] - "... dihargai dan diperlukan oleh pihak sekolah. Cara ini juga ... semua warga sekolah tentang pentingnya menjaga ... pergerakan orang yang tidak dikenali dalam kawasan sekolah ..." pdf
size: 4,686.00 KB, pages available: 68
- 23 graphics files
- 45 text files
- Legal paper format
- Last modified on June 21 2014
junyang 15-Jun
[20931] - [#Analisis%20Kertas%202.pdf] - [KERTAS 1 TAHUN BAHAGIAN A BAHAGIAN B] - "(Cara-cara untuk memupuk semangat patriotic dalam ... Usaha-usaha yang dapat dilakukan untuk menjaga kebersihan kawasan ... majlis anuserah cemerlang yang diadakn di sekolah." pdf
size: 1,923.00 KB, pages available: 22
- 8 graphics files
- 14 text files
- Letter paper format
- Last modified on June 04 2014
dkidd69904 19-Jun
[29125] - [#071808=PENTADBIRAN%20DAN%20PENGURUSAN%20PEJABAT-EN.MUSA.ppt] - [PENTADBIRAN DAN PENGURUSAN PEJABAT] - "... ke jabatan lain dalam bangunan atau kawasan ... mel, SMS dan lain-lain KEBERSIHAN PEJABAT ... KETRAMPILAN KEPERIBADIAN sentiasa menjaga dan memelihara penampilan diri, cara ..." ppt
size: 3,856.00 KB, pages available: 122
- 41 graphics files
- 81 text files
- A4 paper format
- Last modified on June 24 2014
tompkinstm 25-Jul
[16447] - [#pelbagai.pdf] - [INDUSTRI BUNGA DI MALAYSIA] - "... yang mempunyai latar belakang dan cara ... diluar bilik darjah dan juga diluar kawasan sekolah yang ... menjaga kebersihan : diri, fizikal, mental dan alam ..." pdf
size: 3,518.00 KB, pages available: 87
- 39 graphics files
- 48 text files
- Letter paper format
- Last modified on June 26 2014
mommy3 19-Jun
[23896] - [#conkarangan.pdf] - [CONTOH KARANGAN Karangan Jenis Bergambar] - "... dari USM c) gotong-royong-membersihkan kawasan sekolah d) ... Tarikh boleh ditulis dalam dua cara, iaitu Cara A ... hendaklah sama-sama mendisiplinkan diri dan menjaga kebersihan ..." pdf
size: 2,197.00 KB, pages available: 108
- 15 graphics files
- 93 text files
- Legal paper format
- Last modified on August 17 2014
rwillson 20-Jul
[10696] - [#BAB%202%20ORGANISASI%20DAN%20PENGURUSAN%20SEKOLAH%202222.doc?key=limhanhwa:journal:23nmid=346522742] - [BAB_2_ORGANISASI_DAN_PENGU] - "Walau apa cara atau kaedah penyeliaan yang digunakan, ia hendaklah ... Menjaga kebersihan kawasan sekolah, parit dan tandas. Menjaga stok-stok alatan Tukang sapu dan Tukang ..." none
size: 4,493.00 KB, pages available: 90
- 4 graphics files
- 86 text files
- Letter paper format
- Last modified on July 26 2014
jh 04-Jun
[11534] - [#manual_sukan.pdf] - [M S M K P UT RAJAY A 1 Manual Pegurusan Suka] - "MISI SUKAN SEKOLAH Misi Sukan ... Atur cara rasmi. ... o Menjaga kebersihan dan keselamatan minuman dan kawasan penyediaan." pdf
size: 2,013.00 KB, pages available: 77
- 25 graphics files
- 52 text files
- Legal paper format
- Last modified on July 24 2014
username 23-Jun
[14653] - [#4._panduan_tugas_2011-1612.doc] - [Panduan Tugas Guru dan Kakitangan] - "2.6 Berusaha dan berikhtiar untuk menjaga kebersihan, keceriaan dan keselamatan semua bilik, alatan dan kawasan sekolah. ... lawatan, perbincangan mahupun dengan cara on ..." doc
size: 472.00 KB, pages available: 81
- 22 graphics files
- 59 text files
- Legal paper format
- Last modified on August 03 2014
zumajuumyop 05-Jul
[29033] - [#get_file?uuid=4da7e489-7722-4e8f-91b9-b220f1a8c15bgroupId=37163] - [1. AKTIVITI JAWATANKUASA KEBERSIHAN DAN KITAR SEMULA 1.1 Gotong ...] - "lantai, tandas dan parit/longkang di kawasan sekolah. ... menjaga alam sekitar berkualiti, jelas Puan Inzura. ... tentang cara-cara mengitar semula sampah organik ..." none
size: 1,848.00 KB, pages available: 19
- 6 graphics files
- 13 text files
- Legal paper format
- Last modified on June 08 2014
waszorro 02-Jun
[18074] - [#Tatacara%20Pengurusan%20Stor-2.ppt] - [PowerPoint Presentation] - "... Jabatan Pelajaran Negeri Kedah KESELAMATAN DAN KEBERSIHAN ... fizikal barang tidak sesuai diserahkan di kawasan ... wad, makmal, dapur, dispensari, domestik, sekolah dan ..." ppt
size: 2,007.00 KB, pages available: 126
- 60 graphics files
- 66 text files
- Letter paper format
- Last modified on August 16 2014
dicochea 11-Jun

172s poh or manual pdf / a guide to mysql chapter 4 answers / chapter 7 the road to revolution worksheet / list three results that occurred because of the declaration / geometry answer key glencoe / form 3801 california / summative math cst / torque scale on ski doo motors / lesson 8.4 angles of elevation and depression / annexes ebook downloads / 96 chev 1500 owners manual / c10 rod and main torgue specs / houston mifflin english / answers to intro to chemistry worksheet chapter 15 classification of matter / bec bgsce results / hydro heat manual / 3208 cat engine leaking water / 6 1 geometry / test ap european history 25 free / cisco ip phone 2962 manual / barangay micro business enterprise law / cameron 3 116 15k check valve book / seventh grade math final exam / 2011 sorento repair manual pdf / ammunition by dodic / femdom training your submissive / brother tzi b652 /

 
 

Copyright © 2006-2012 Gaila Fund | Forward complaints to complaints[at]gailafund.org