gailafund.org

 
   
 

Cara Menjaga Kebersihan Kawasan Sekolah

Hot Sponsored Downloads

Results

Subject Poster Date
[13187] - [#Analisis%20Kertas%202.pdf] - [KERTAS 1 TAHUN BAHAGIAN A BAHAGIAN B] - "(Cara-cara untuk memupuk semangat patriotic dalam ... Usaha-usaha yang dapat dilakukan untuk menjaga kebersihan kawasan ... majlis anuserah cemerlang yang diadakn di sekolah." pdf
size: 2,991.00 KB, pages available: 39
- 14 graphics files
- 25 text files
- A4 paper format
- Last modified on September 20 2014
adultgirl 03-Oct
[26483] - [#3.KandunganPanduanStaf2011.doc] - [3.KandunganPanduanStaf2011] - "Murid mengamalkan cara hidup yang harmonis dari segi ... kaunseling dan lain-lain) bertanggungjawab untuk menjaga kebersihan bilik tersebut. 14.3 Kebersihan kawasan sekolah ..." doc
size: 4,838.00 KB, pages available: 47
- 4 graphics files
- 43 text files
- Legal paper format
- Last modified on December 15 2014
brendaclass 19-Oct
[16089] - [#Rancangan_Tahunan_Th6.pdf] - [ranc.tahunan thn 6] - "menyenaraikan cara menjaga hartabenda sekolah ... - menjaga kebersihan persekitaran -menyayangi kawasan persekitaran ... menjelaskan cara menjaga kebersihan dan ..." pdf
size: 4,045.00 KB, pages available: 82
- 5 graphics files
- 77 text files
- A4 paper format
- Last modified on October 27 2014
cdblaze 19-Nov
[29499] - [#pjkthn2.pdf] - [a) Menjaga Keselamatan b) a) Berhati-hati a) Menjaga kebersihan b ...] - "Soal-jawab mengenai kawasan-kawasan yang perlu dijaga kebersihan. - rumah, sekolah, dan persekitaran b) Menyatakan cara-cara menjaga kawasan tersebut." pdf
size: 1,276.00 KB, pages available: 51
- 24 graphics files
- 27 text files
- A4 paper format
- Last modified on December 04 2014
felicia 16-Sep
[13427] - [#itemkompasbm012_bhg.c.pdf] - [CADANGAN JAWAPAN] - "Emak, Sham ke sekolah ya. Doakan Sham agar berjaya ... berani menegur kesalahan orang lain dengan cara ... daripada petikan ialah, kita mesti menjaga kebersihan kawasan kediaman ..." pdf
size: 2,406.00 KB, pages available: 16
- 4 graphics files
- 12 text files
- Letter paper format
- Last modified on September 21 2014
sisamagrooter 07-Oct
[29978] - [#MODUL-BM--STF-2008.ppt] - [Slide 1] - "... hari ibu bapa reka cipta mata pelajaran atur cara ... 00 pagi KETERANGAN MASA Pihak sekolah saya ... yang terdapat dalam petikan ialah kita perlu menjaga kebersihan ..." ppt
size: 3,142.00 KB, pages available: 89
- 29 graphics files
- 60 text files
- Executive paper format
- Last modified on November 21 2014
ashley_condo 31-Oct
[13009] - [#ekspositori+dan+perbincangan.ppt] - [Slide 1] - "... Pentingnya kebersihan kepada ... supaya tahu menjaga keindahan Huraikan Beri contoh Cara-cara hendak menambahkan keindahan kawasan ... para pelajar sekolah Cara-cara ..." ppt
size: 2,705.00 KB, pages available: 32
- 3 graphics files
- 29 text files
- Letter paper format
- Last modified on October 07 2014
HT2Cooper 13-Dec
[19364] - [#TAHUN3.doc] - [Rancangan Tahunan Pendidikan Moral Tahun 3] - "Melibatkan diri dalam menjaga kebersihan dan keceriaan sekolah. Membuat laporan mengenai kebersihan kawasan sekolah ... menghasilkan esei yang bertajuk Cara menjaga ..." doc
size: 4,287.00 KB, pages available: 139
- 56 graphics files
- 83 text files
- A4 paper format
- Last modified on October 15 2014
selahmun 28-Oct
[27951] - [#BUKU%20PANDUAN%20PENGURUSAN%20%20SMK%20TUNGKU%20THE%20LATEST.doc] - [BUKU_PANDUAN_PENGURUSAN__S] - "membaiki buku-buku yang rosak dengan cara ... Menjamin kebersihan dan keceriaan kawasan sekolah. memotong rumput dan mejaga kebersihan kawasan. menanam dan menjaga pokok ..." doc
size: 3,375.00 KB, pages available: 101
- 41 graphics files
- 60 text files
- A4 paper format
- Last modified on November 08 2014
eng 09-Nov
[13736] - [#071808=PENTADBIRAN%20DAN%20PENGURUSAN%20PEJABAT-EN.MUSA.ppt] - [PENTADBIRAN DAN PENGURUSAN PEJABAT] - "... ke jabatan lain dalam bangunan atau kawasan ... mel, SMS dan lain-lain KEBERSIHAN PEJABAT ... KETRAMPILAN KEPERIBADIAN sentiasa menjaga dan memelihara penampilan diri, cara ..." ppt
size: 4,849.00 KB, pages available: 36
- 13 graphics files
- 23 text files
- A4 paper format
- Last modified on October 05 2014
lfarrington 25-Oct
[21554] - [#KESELAMATAN%20DLM%20KAWASAN%20SEKOLAH.doc] - [Polisi Keselamatan Di Dalam Kawasan Sekolah] - "C. Mengaja kebersihan dan keselamatan fizikal kelas. TINDAKAN GURU/PENTADBIR ... untuk membuat rondaan dari semasa ke semasa di sekitar kawasan sekolah untuk menjaga ..." doc
size: 3,828.00 KB, pages available: 95
- 41 graphics files
- 54 text files
- Legal paper format
- Last modified on September 20 2014
acrosson 09-Dec
[26849] - [#PERATURAN-PERATURAN%20Sekolah.doc] - [PERATURAN-PERATURAN SEKOLAH] - "Selalu menjaga kebersihan pakaian. Selalu menjaga kebersihan diri ... Murid tidak dibenarkan memandu dengan laju dan cara yang berbahaya di kawasan sekolah." doc
size: 1,685.00 KB, pages available: 76
- 20 graphics files
- 56 text files
- A4 paper format
- Last modified on October 27 2014
mguertler 18-Oct
[23264] - [#bm-p1.pdf] - [7. 8. 9. 10. 11] - "Anda mengambil bahagian dalam perhndingan syarahan peringkat sekolah. ... Gambar di bawah menunjukkan sebahagian dartpada cara menjaga kebersihan kawasan persekitaran." pdf
size: 411.00 KB, pages available: 76
- 6 graphics files
- 70 text files
- A4 paper format
- Last modified on September 27 2014
username 17-Sep
[23429] - [#pelbagai.pdf] - [INDUSTRI BUNGA DI MALAYSIA] - "... yang mempunyai latar belakang dan cara ... diluar bilik darjah dan juga diluar kawasan sekolah yang ... menjaga kebersihan : diri, fizikal, mental dan alam ..." pdf
size: 2,968.00 KB, pages available: 12
- 2 graphics files
- 10 text files
- Letter paper format
- Last modified on October 09 2014
royfei 22-Oct
[25446] - [#PERATURAN%20SEKOLAH5.ppt] - [PERATURAN / UNDANG-UNDANG SEKOLAH] - "peraturan / undang-undang sekolah # aspek 4 kebersihan. pelajar-pelajar mestilah menjaga kebersihan dan kesihatan diri, bilik darjah, bangunan dan kawasan sekolah." ppt
size: 907.00 KB, pages available: 13
- 4 graphics files
- 9 text files
- A4 paper format
- Last modified on November 08 2014
DCapps 04-Oct
[19695] - [#TPS(BARU+KKM)%5B1%5D.ppt] - [T PS (BARU KKM)[ 1 ]. - Yimg] - "* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * KESELAMATAN DAN KEBERSIHAN Stor hendaklah digunakan untuk ... diikat rapi menggunakan mesin pengikat atau cara ... wad, makmal, dapur, dispensari, domestik, sekolah dan ..." ppt
size: 831.00 KB, pages available: 2
- 1 graphics files
- 1 text files
- Letter paper format
- Last modified on November 19 2014
tompkinstm 18-Oct
[26197] - [#sekolah%20selamat.pdf] - [KONSEP DAN PELAKSANAAN SEKOLAH SELAMAT] - "... dihargai dan diperlukan oleh pihak sekolah. Cara ini juga ... semua warga sekolah tentang pentingnya menjaga ... pergerakan orang yang tidak dikenali dalam kawasan sekolah ..." pdf
size: 430.00 KB, pages available: 59
- 22 graphics files
- 37 text files
- Executive paper format
- Last modified on October 26 2014
masmid 30-Nov
[10193] - [#pjkthn2.pdf] - [Hampehs! What The Hell Is It?] - "... Contoh Aktiviti: a) Soal-jawab mengenai kawasan-kawasan yang perlu dijaga kebersihan. - rumah, sekolah, dan persekitaran b) Menyatakan cara-cara menjaga kawasan tersebut." pdf
size: 739.00 KB, pages available: 108
- 52 graphics files
- 56 text files
- Executive paper format
- Last modified on November 29 2014
htucker32327 29-Oct
[14089] - [#%2870%29PERATURAN%20ASRAMA%288%29.doc] - [PERATURAN ASRAMA] - "Pelajar yang hendak meninggalkan kawasan sekolah, misalnya balik ke kampung ... selepas sarapan pagi, sekumpulan pelajar akan bertanggungjawab menjaga kebersihan kawasan ..." doc
size: 682.00 KB, pages available: 75
- 34 graphics files
- 41 text files
- A4 paper format
- Last modified on November 30 2014
volley17 23-Oct
[26234] - [#4._panduan_tugas_2011-1612.doc] - [Panduan Tugas Guru dan Kakitangan] - "2.6 Berusaha dan berikhtiar untuk menjaga kebersihan, keceriaan dan keselamatan semua bilik, alatan dan kawasan sekolah. ... lawatan, perbincangan mahupun dengan cara on ..." doc
size: 1,853.00 KB, pages available: 61
- 24 graphics files
- 37 text files
- Legal paper format
- Last modified on November 03 2014
raj0386 19-Oct
[21803] - [#1%20%20%20RAG%20121%20Isu-isu%20alam%20sekitar%20web.ppt] - [RAG 121 SAINS PERSEKITARAN 1] - "... 16 BATANG AMAT TERCEMAR (SG.PINANG) MENJAGA ... Kitar semula juga mampu memperbaiki tahap kebersihan ... Usaha mengatasi CARA MENGAWAL: KAWASAN TADAHAN AIR DILINDUNGI ..." ppt
size: 4,857.00 KB, pages available: 75
- 16 graphics files
- 59 text files
- Executive paper format
- Last modified on September 16 2014
jimfederico 14-Nov
[15646] - [#RPT%20PSK%20T6.pdf] - [PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TAHUN 6, 2007 MINGGU TEMA ...] - "b) Pemeliharaan kebersihan dan keceriaan persekitaran-Kawasan sekolah-Kawasan persekitaran. i. Menghuraikan cara menjaga kebersihan dan keceriaan persekitaran" pdf
size: 4,511.00 KB, pages available: 111
- 48 graphics files
- 63 text files
- A4 paper format
- Last modified on October 11 2014
lagr19 22-Sep
[20526] - [#hsp_psk_thn6.pdf] - [PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TAHUN 6] - "Pemeliharaan kebersihan dan keceriaan persekitaran - Kawasan sekolah - Kawasan persekitaran c. Peranan ... Menghuraikan cara menjaga kebersihan dan keceriaan persekitaran. iii ..." pdf
size: 577.00 KB, pages available: 150
- 49 graphics files
- 101 text files
- A4 paper format
- Last modified on October 02 2014
cncs 06-Oct
[28562] - [#ranc.%20moral%202%202010.doc] - [RANCANGAN PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL] - "sekolah Pada akhir pelajaran, murid dapat:-1 Menjelaskan cara -cara menjaga kebersihan dan menceriakan kawasan sekolah (pemikiran ) 2. Menghargai persekitaran sekolah ..." doc
size: 1,112.00 KB, pages available: 109
- 1 graphics files
- 108 text files
- Executive paper format
- Last modified on December 12 2014
tewcs 17-Sep
[22701] - [#Kurikulum%20Standard%20PM.ppt] - [Kurikulum Standard PM.ppt] - "LATAR BELAKANG Sekolah Rendah 1983 Kurikulum Baru ... dapat: 1.1.1 Menyatakan keadaan alam di kawasan ... murid dapat: 7.1.1 Menyatakan cara menjaga kebersihan diri 7.1.2 ..." ppt
size: 4,195.00 KB, pages available: 96
- 6 graphics files
- 90 text files
- A4 paper format
- Last modified on October 06 2014
michmon6@verizon.net 18-Oct
[26604] - [#index.php?option=com_docmantask=doc_downloadgid=64Itemid=286] - [MAKLUMAT PERIBADI] - "v) tidak akan berkelakuan dengan cara yang ... Semua guru bertanggungjawab menjaga kebersihan sekolah. ... sama bertanggungjawab terhadap kebersihan kawasan sekolah." none
size: 4,929.00 KB, pages available: 62
- 16 graphics files
- 46 text files
- Legal paper format
- Last modified on December 15 2014
gegols 13-Nov
[25822] - [#index.php?option=com_rokdownloadsview=filetask=downloadid=10%3Ajwtnkuasa-sekolah-2010Itemid=188] - [TAKWIN SEKOLAH MENENGAH SMK SEBAUH 2009] - "14.1 Setiap guru bertanggungjawab menjaga kebersihan sekolah. ... memastikan pelajar menjaga kebersihan kelas dan kawasan sekitarnya. ... Mengadakan peraturan dan cara-cara ..." none
size: 2,246.00 KB, pages available: 144
- 52 graphics files
- 92 text files
- Executive paper format
- Last modified on November 21 2014
pico 31-Oct
[17996] - [#get_file?uuid=4da7e489-7722-4e8f-91b9-b220f1a8c15bgroupId=37163] - [1. AKTIVITI JAWATANKUASA KEBERSIHAN DAN KITAR SEMULA 1.1 Gotong ...] - "lantai, tandas dan parit/longkang di kawasan sekolah. ... menjaga alam sekitar berkualiti, jelas Puan Inzura. ... tentang cara-cara mengitar semula sampah organik ..." none
size: 4,764.00 KB, pages available: 3
- 2 graphics files
- 1 text files
- Executive paper format
- Last modified on October 29 2014
E 30-Nov
[21865] - [#get_file?uuid=53864fac-041a-4a48-ad44-c73ced245ff5groupId=37163] - [AKTIVITI (1) : JAWATANKUASA PELAN TINDAKAN KEBERSIHAN DAN KITAR SEMULA] - "AKTIVITI (1) : JAWATANKUASA PELAN TINDAKAN KEBERSIHAN DAN ... Datuk Bandar sendiri menerangkan cara-cara mengitarkan ... Penduduk mesti bersatu hati menjaga keharmonian Kita ..." none
size: 1,330.00 KB, pages available: 107
- 42 graphics files
- 65 text files
- Executive paper format
- Last modified on November 13 2014
lilacs66 29-Sep
[10429] - [#manual_sukan.pdf] - [M S M K P UT RAJAY A 1 Manual Pegurusan Suka] - "MISI SUKAN SEKOLAH Misi Sukan ... Atur cara rasmi. ... o Menjaga kebersihan dan keselamatan minuman dan kawasan penyediaan." pdf
size: 2,550.00 KB, pages available: 128
- 13 graphics files
- 115 text files
- Letter paper format
- Last modified on October 01 2014
ralo2691 27-Nov
[11220] - [#Tatacara%20Pengurusan%20Stor-2.ppt] - [PowerPoint Presentation] - "... Jabatan Pelajaran Negeri Kedah KESELAMATAN DAN KEBERSIHAN ... fizikal barang tidak sesuai diserahkan di kawasan ... wad, makmal, dapur, dispensari, domestik, sekolah dan ..." ppt
size: 4,047.00 KB, pages available: 5
- 1 graphics files
- 4 text files
- A4 paper format
- Last modified on October 19 2014
ksechrist 27-Oct
[24628] - [#UPSR_BM_TRIAL_15_1.PDF] - [PEPERIKSAAN PERCUBAAN UJIAN PENCAPAIAN SEKOLAH RENDAH PORTAL ...] - "... matlamat ingin mendidik murid-murid supaya sentiasa menjaga kebersihan dan keindahan kawasan sekolah. ... Ada banyak cara yang dapat dilakukan oleh pelbagai pihak bagi ..." PDF
size: 1,879.00 KB, pages available: 143
- 39 graphics files
- 104 text files
- Legal paper format
- Last modified on December 03 2014
railcarmover 18-Sep
[22912] - [#sebagai-seorang-pengurus-sekolah.doc] - [SEBAGAI SEORANG PENGURUS SEKOLAH, BAGAIMANA ANDA BERUSAHA ...] - "Menjaga kualiti ... sekolah sekolah perihatin kepada kebajikan mereka.Kebersihan tandas adalah menggambarkan imej dan cara ... Kebersihan kawasan dan bangunan sekolah. ..." doc
size: 4,244.00 KB, pages available: 101
- 35 graphics files
- 66 text files
- A4 paper format
- Last modified on November 17 2014
ebookebook 13-Oct
[22099] - [#panduan_disiplin.doc] - [tamilpalli.6te.net] - "Kebersihan adalah sebahagian daripada iman dan dipentingkan oleh agama. Di antara cara-cara menjaga ... perlu menjaga dan meningkatkan kebersihan seluruh kawasan sekolah ..." doc
size: 553.00 KB, pages available: 15
- 5 graphics files
- 10 text files
- Letter paper format
- Last modified on November 24 2014
soonerfb 22-Oct
[11313] - [#Tahun3.doc] - [HURAIAN RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN] - "bermain di kawasan cerun. bermain di atas ... Mengetahui cara menjaga kebersihan rambut dan kulit kepala ... Tajuk Menjaga kebersihan di sekolah" doc
size: 907.00 KB, pages available: 127
- 8 graphics files
- 119 text files
- Legal paper format
- Last modified on October 19 2014
Deetuetriaw 16-Oct
[11462] - [#conkarangan.pdf] - [CONTOH KARANGAN Karangan Jenis Bergambar] - "... dari USM c) gotong-royong-membersihkan kawasan sekolah d) ... Tarikh boleh ditulis dalam dua cara, iaitu Cara A ... hendaklah sama-sama mendisiplinkan diri dan menjaga kebersihan ..." pdf
size: 4,058.00 KB, pages available: 91
- 3 graphics files
- 88 text files
- A4 paper format
- Last modified on October 13 2014
bagmansports 22-Oct
[23381] - [#Peraturan%20Sekolah%20Dan%20Asrama%20Dan%20Program%20Sistem%20Penalti%20(%20PSP%20).doc] - [PERATURAN] - "Meninggalkan Kawasan Sekolah. Kebenaran Lawatan ... Berikut adalah atur cara perhimpunan ... Pelajar hendaklah menjaga kebersihan dan keindahan persekitaran sekolah." doc
size: 1,268.00 KB, pages available: 2
- 1 graphics files
- 1 text files
- A4 paper format
- Last modified on October 22 2014
lopphile 06-Oct
[24301] - [#ATTACH-LocalDatabases01] - [Download] - "Beliau juga bertanggungjawab menjaga Unit Pensterilan ... adalah hospital rujukan tertiary untuk kawasan ... Mengekalkan taraf kebersihan (hygiene) yang tinggi ..." none
size: 3,859.00 KB, pages available: 88
- 34 graphics files
- 54 text files
- Legal paper format
- Last modified on September 28 2014
jasonslove 18-Oct
[18864] - [#bukuPengurusan.doc] - [smktungku.edu.my] - "membaiki buku-buku yang rosak dengan cara ... Menjamin kebersihan dan keceriaan kawasan sekolah. memotong rumput dan mejaga kebersihan kawasan. menanam dan menjaga pokok ..." doc
size: 4,783.00 KB, pages available: 26
- 13 graphics files
- 13 text files
- A4 paper format
- Last modified on December 15 2014
satoch 31-Oct
[20817] - [#2.keusahawanan.ppt] - [2 .keusahawanan.ppt - Wikispaces] - "Militari Sekolah Penjara Tarikan ... dimana pekerja dilatih cara yang betul untuk urus premis agar imej kebersihan ... Pekerja di ajar cara melayan dan menjaga kesopanan ..." ppt
size: 2,262.00 KB, pages available: 24
- 9 graphics files
- 15 text files
- A4 paper format
- Last modified on September 28 2014
gnatok 07-Dec

flinns ap chemistry lab 11 / houghton mifflin grade 5 california homework math book / mariah keeps cool read online / pdf harley davidson softail deluxe / class c watertreatment exam / california state standards 10th grade biology / the americans taks spiral review mcdougal littell / review sheet exercise 40 the anatomy of the unrinary system / masonic fellow craft pdf / wiring diagram for 7010 5.1 divinci surround / geetha blue movie / army funeral aar checklist / polaris waverunner repair ma / loman express summer holiday exercise book answer s3 s4 / single variable calculus early transcendentals 7th edition.torrent / ranger cb repair manual / sears snowblower cabin manual / 1994 ford valcum schamtic / cangurul matematic 2007 subiecte / ch 3 garden glory / sample of high school anecdotal record / homework 3.4 houghton mifflin company / prentice hall physics 2012 key / service manual free pdf 4l60e / ver videos obscenos infantil / 2000 sun tracker party cruiser 32 owners manual / summer bridge activities 6th to 7th grade answer sheet /

 
 

Copyright © 2006-2012 Gaila Fund | Forward complaints to complaints[at]gailafund.org