gailafund.org

 
   
 

Pengenalan Kepada Asas Cerucuk

Hot Sponsored Downloads

Results

Subject Poster Date
[18323] - [#71690.pdf] - [KAJIAN KESESUAIAN MENGGANTIKAN TIANG SOKONG KELULI KEPADA SOKONG ...] - "kajian kesesuaian menggantikan tiang sokong keluli kepada sokong konkrit pra-tegasan pada struktur papan tanda di malaysia (feasibility study on replacement of steel ..." pdf
size: 1,250.00 KB, pages available: 79
- 33 graphics files
- 46 text files
- A4 paper format
- Last modified on March 01 2014
agerteple 19-Feb
[23199] - [#mohdhazimanaa000706d05ttt.pdf] - [ASAS CERUCUK DI DALAM TANAH YANG BERLAPISAN] - "ASAS CERUCUK DI DALAM TANAH YANG BERLAPISAN MOHD HAZIMAN BIN HUSIN Laporan projek ini dikemukakan sebagai memenuhi sebahagian syarat penganugerahan Ijazah Sarjana ..." pdf
size: 622.00 KB, pages available: 22
- 6 graphics files
- 16 text files
- Letter paper format
- Last modified on March 08 2014
brendaclass 16-Feb
[10955] - [#panduanpembinaan.pdf] - [Arahan 2008-BM] - "1 JABATAN PERANGKAAN MALAYSIA PENYIASATAN INDUSTRI PEMBINAAN 2010 PANDUAN MENGISI SOAL SELIDIK A. PANDUAN 1. Maklumat yang diberikan di dalam soal selidik ini ..." pdf
size: 798.00 KB, pages available: 98
- 17 graphics files
- 81 text files
- Executive paper format
- Last modified on February 28 2014
bland2312 31-Mar
[25546] - [#JKR.PK(O).04A%20-%202%20Dokumen%20Kontrak.doc] - [SENARAI SEMAKAN PENYEDIAAN DOKUMEN KONTRAK] - "PENGENALAN . Secara amnya setiap Dokumen Kontrak mestilah ... ARAHAN KEPADA PENTENDER. Sebagaimana terkandung di dalam ... yang berkaitan, Faktor Pulangan dan Index Asas untuk ..." doc
size: 1,066.00 KB, pages available: 131
- 55 graphics files
- 76 text files
- Letter paper format
- Last modified on January 28 2014
harshes 14-Mar
[25312] - [#dm194_StrukturProgramSinopsisKursusTerasJKA2009.docx] - [3] - "Matlamat kursus ini ialah untuk mendedahkan pelajar kepada asas ... tapak, dinding graviti, embedded walls, cerucuk dan anchorages. Juga pengenalan kepada Eurocode 7 dan ..." docx
size: 4,247.00 KB, pages available: 78
- 32 graphics files
- 46 text files
- Executive paper format
- Last modified on February 08 2014
Assangepat 23-Mar
[18618] - [#KEJURUTERAAN%20TAPAK-NOTA%201.pdf] - [KEJURUTERAAN TAPAK (FOUNDATION ENGINEERING)] - "_____C504 Kejuruteraan Tapak 1 KEJURUTERAAN TAPAK (FOUNDATION ENGINEERING) Boleh didefinasikan sebagai satu seni mengenakan beban secara beransur-ansur beban ..." pdf
size: 2,053.00 KB, pages available: 106
- 34 graphics files
- 72 text files
- A4 paper format
- Last modified on April 14 2014
rachelleminyard@hotmail.com 03-Apr
[18320] - [#KURSUS_WAJIB_JAB.pdf] - [A. KURSUS WAJIB] - "A. KURSUS WAJIB KH2123 KEKUATAN BAHAN (Prakeperluan : KF1043 Mekanik Gunaan) Kursus ini bertujuan untuk mengkaji kelakuan jasad padu yang terbentuk dari berlainan ..." pdf
size: 1,700.00 KB, pages available: 5
- 2 graphics files
- 3 text files
- Executive paper format
- Last modified on March 25 2014
tesmitty 13-Feb
[10208] - [#RingkasanEksekutifPEIAPulauMelaka.pdf] - [Ringkasan Eksekutif] - "i Ringkasan Eksekutif 1.0 PENGENALAN 1.1 Laporan ini adalah disediakan untuk Cadangan Melaka Hibiscus Water Home Di Pulau Melaka, Daerah Melaka Tengah, Melaka." pdf
size: 1,738.00 KB, pages available: 112
- 1 graphics files
- 111 text files
- Legal paper format
- Last modified on February 05 2014
stephen lang 26-Feb
[15163] - [#borang%20pembiayaan.pdf] - [BRG PERSETUJUAN CAGARAN TANAH] - "MAJLIS AMANAH RAKYAT (MARA) Bahagian Pembiayaan Perniagaan Bil. MARA : BP137 klt. 13 (34) Tingkat 8, Ibu Pejabat MARA Bangunan Medan MARA No. 21, Jalan Raja Laut ..." pdf
size: 1,729.00 KB, pages available: 51
- 2 graphics files
- 49 text files
- Legal paper format
- Last modified on February 24 2014
username 16-Feb
[18456] - [#JAWAPAN%20JUN%202008.docx] - [Pembekalan ,Penyimpanan, Pengawasan Buku Resit] - "Akaun sementara akan dibukakan untuk pemegang Wang ... direkod dalam lejar atau daftar barang dan folio ... 6) Meneliti salinan pendaftaran perniagaan bagi kesemua ..." docx
size: 2,773.00 KB, pages available: 16
- 5 graphics files
- 11 text files
- Executive paper format
- Last modified on March 19 2014
rua 12-Feb
[15380] - [#nota_3313.pdf] - [KAW 3313 MEKANIK TANAH II (NOTA RINGKAS)] - "KAW 3313 - MEKANIK TANAH II (NOTA RINGKAS) OBJEKTIF Pada akhir kursus ini pelajar akan dapat memahami kemahaman sepenuhnya tentang konsep asas mekanik tanah." pdf
size: 4,269.00 KB, pages available: 101
- 21 graphics files
- 80 text files
- Executive paper format
- Last modified on March 05 2014
amethyst3640 03-Feb
[18842] - [#pemb%20teknik%20(seni%20bina)j29.pdf] - [UNIVERSITI SAINS MALAYSIA] - "UNIVERSITI SAINS MALAYSIA SUKATAN PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN BAGI PEMBANTU TEKNIK (SENI BINA) - GRED J29 1. Tarikh Sukatan Peperiksaan Perkhidmatan Diluluskan Oleh ..." pdf
size: 3,057.00 KB, pages available: 31
- 8 graphics files
- 23 text files
- Legal paper format
- Last modified on April 03 2014
toufikbourenane 12-Feb
[20471] - [#News%20on%2014th%20Nov%202007.doc] - [News_on_14th_Nov_2007] - "Beliau berkata, pengenalan mekanisme itu juga akan memberi faedah kepada ... satu atau dua cerucuk ... subsidi kepada diesel untuk mengawal harga barangan keperluan asas dan ..." doc
size: 1,855.00 KB, pages available: 66
- 14 graphics files
- 52 text files
- A4 paper format
- Last modified on February 14 2014
ahmedezaz 31-Mar
[10812] - [#FullModul.pdf] - [KURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH MENENGAH FIZIK TINGKATAN EMPAT] - "SN2007 MPKRekabentuk0607(3) 3 Zainal Abidin Husain (1993). Nota Peperiksaan SPM - KBSM Fizik. Edisi Pertama. Petaling Jaya: Persekutuan Preston Sdn. Bhd. Soalan: m ..." pdf
size: 3,756.00 KB, pages available: 141
- 32 graphics files
- 109 text files
- Executive paper format
- Last modified on January 29 2014
Rodyordedge 29-Mar
[13381] - [#KH%204223%20AmalanKGeo.doc] - [Jabatan Kejuruteraan Awam dan Struktur] - "Pengenalan kepada kejuruteraan asas dan geologi kejuruteraan: 2.5: 0: 0: 0: 0 ... Asas cerucuk Cerucuk tunggal. 2: 1: 0: 0: 0: 3: 7: Asas cerucuk Beban sisi. 3: 0: 0" doc
size: 1,971.00 KB, pages available: 132
- 24 graphics files
- 108 text files
- A4 paper format
- Last modified on March 28 2014
zumajuumyop 17-Feb
[23149] - [#SYAHZIMISX005619AWD04TT1.doc] - [BAB I] - "1.1 PENGENALAN ASAS Asas didefinasikan ... Kestabilan bangunan bergantung kepada kekuatan struktur asas ... 1.2 Kategori Asas Cerucuk. Asas cerucuk ..." doc
size: 2,450.00 KB, pages available: 64
- 10 graphics files
- 54 text files
- A4 paper format
- Last modified on April 17 2014
dudgns6985 13-Mar
[13767] - [#K013486344.doc] - [repository.binus.ac.id] - "Pengertian pencemaran air juga didefinisikan dalam Peraturan Pemerintah, sebagai turunan dari ... Zat warna dapat pula diperoleh dari senyawa anorganik dan mineral alam yang ..." doc
size: 3,208.00 KB, pages available: 64
- 22 graphics files
- 42 text files
- A4 paper format
- Last modified on March 04 2014
chabre 25-Feb
[13023] - [#BM_Part5.pdf] - [JumlahKredit :] - "Buku Panduan Akademik Sesi 2007/2008 70 5.3 Sinopsis Kursus Teras Fakulti TAHUN PERTAMA SAB 1011 Amali Ukur Kejuruteraan Pelajar didedahkan kepada kerja ukur lapangan ..." pdf
size: 550.00 KB, pages available: 124
- 9 graphics files
- 115 text files
- Letter paper format
- Last modified on March 31 2014
kcastill1 22-Mar
[18328] - [#bukupanduanawam-pkk.doc] - [PUSAT KHIDMAT KONTRAKTOR (PKK)] - "Pemberiaan Taraf Bumiputera kepada syarikat yang layak ... (a) Salinan kad pengenalan (salinan pasport bagi ... Mempunyai Kepala/Sub-Kepala asas yang berkaitan ..." doc
size: 1,592.00 KB, pages available: 46
- 9 graphics files
- 37 text files
- Legal paper format
- Last modified on March 20 2014
tbrown128 04-Apr
[29768] - [#RPT%20EKONOMI%20ASAS%20TINGKATAN%204%202010.doc] - [RANCANGAN TAHUNAN EKONOMI A] - "1.1 Pengertian ekonomi. Masalah ekonomi; kekurangan; pilihan; kos lepas . Jenis ... Membandingkan ciri-ciri air sungai, air mineral dan air paip dari segi ekonomi" doc
size: 3,028.00 KB, pages available: 101
- 23 graphics files
- 78 text files
- A4 paper format
- Last modified on January 20 2014
casia 06-Feb
[19660] - [#TK4_J26Awam2008_000.pdf] - [PROFAIL AM TUGAS DAN KOMPETENSI P] - "KURIKULUM KURSUS TAHAP KECEKAPAN 4 BAGI PEGAWAI PERKHIDMATAN KEJURUTERAAN - JURUTEKNIK AWAM J26 1. MATLAMAT Menilai pengetahuan, kemahiran serta ciri-ciri sikap ..." pdf
size: 4,145.00 KB, pages available: 67
- 25 graphics files
- 42 text files
- Legal paper format
- Last modified on February 16 2014
fengllfeng 22-Mar
[17887] - [#MohdZakiMokhtarKPFKA2006TTT.pdf] - [KEROSAKAN DAN KEMEROSOTAN STRUKTUR KONKRIT DI MALAYSIA] - "ii KEROSAKAN DAN KEMEROSOTAN STRUKTUR KONKRIT DI MALAYSIA MOHD ZAKI BIN MOKHTAR Laporan projek ini dikemukakan sebagai memenuhi sebahagian daripada syarat ..." pdf
size: 1,911.00 KB, pages available: 35
- 11 graphics files
- 24 text files
- A4 paper format
- Last modified on February 17 2014
adultgirl 29-Jan
[16497] - [#PGI-5.doc] - [Pemenuhan Energi pada Olahraga] - "Yang dibutuhkan oleh atlet yang berkeringat bukan air plus mineral, tetapi hanya cukup ... Memberikan pengertian pada atlet, makanan setelah bertanding sama pentingnya ..." doc
size: 1,945.00 KB, pages available: 78
- 11 graphics files
- 67 text files
- Executive paper format
- Last modified on March 05 2014
pcf 09-Mar
[28170] - [#MOHDZUBIDIAA990648D03TT2.doc] - [BAB 2] - "BAB 2 . KAJIAN LITERATUR . Pengenalan Kepada Cerucuk Penggunaan cerucuk sebagai asas dalam telah begitu meluas dalam pembinaan struktur-struktur yang ..." doc
size: 4,982.00 KB, pages available: 101
- 44 graphics files
- 57 text files
- Legal paper format
- Last modified on February 20 2014
kingwoo4 23-Mar
[22031] - [#RingkasanEksekutifCapeRachado.pdf] - [RINGKASAN EKSEKUTIF] - "i RINGKASAN EKSEKUTIF 1.0 PENGENALAN 1.1 Laporan ini disediakan untuk Cadangan Pembinaan Service Apartment Di atas Lot 605 606 Di Mukim Kuala Linggi (Cape Rachado), Daerah ..." pdf
size: 4,431.00 KB, pages available: 41
- 1 graphics files
- 40 text files
- A4 paper format
- Last modified on January 22 2014
jh 30-Jan
[29896] - [#BAB_4_SD_8.doc?cidReq=LKB81128] - [BAB IV] - "Membunuh organisme dalam pengertian melemahkan aktivitas metaboliknya. ... Kemudian kandungan mineral pada air laut sangat tinggi yaitu antara 30.000 35.000 ..." none
size: 2,535.00 KB, pages available: 144
- 27 graphics files
- 117 text files
- Executive paper format
- Last modified on April 03 2014
emanhameed 19-Apr
[11714] - [#assg_etic.doc] - [www.geocities.ws] - "... setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada ... 1.0 PENGENALAN. Pembangunan di Malaysia sejak merdeka ... Cerucuk besi dan cerucuk simen ditanam ke dalam tanah ..." doc
size: 934.00 KB, pages available: 98
- 38 graphics files
- 60 text files
- Executive paper format
- Last modified on February 17 2014
dawn 23-Jan
[29356] - [#dm194_Sinopsis%20Kursus%20Teras%20%20Program%20UPNM.docx] - [dm194_Sinopsis_Kursus_Ter a] - "Matlamat kursus ini ialah untuk mendedahkan pelajar kepada asas ... tapak, dinding graviti, embedded walls, cerucuk dan anchorages. Juga pengenalan kepada Eurocode 7 dan ..." docx
size: 3,421.00 KB, pages available: 79
- 10 graphics files
- 69 text files
- A4 paper format
- Last modified on April 05 2014
alliandtheboys 24-Mar

carol s dweck / dot vehicle inspection checklist / microsoft xp professional resource kit / objects first solutions / reset tire monitor 2009 chev silverado / space wolves 2nd / ap lab 7 with corn genetics / national achievement test results year 2009 2010 / marine corps officer promotion ceremony / managerial economics 10th editon teachers verson / duval county florida public school calendar 2011 2012 / 2006 polaris predator 50 speed mod cut cdi wire / discussions questions on roots / projected 2011 e7 line numbers / kidz index 12yo anya aka dasha forum / mcts guide to microsoft windows 7 / diagram for a 1998 blazer fuse box / 3rd edition problem solution by goldstein pdf / philip carlo pdf / affixes fourth grade / john deere gt262 specs / wiring diagram 2001 explorer sterio / biol 101 lab / suzuki raider 150 manual pdf / wbrschools math pod /

 
 

Copyright © 2006-2012 Gaila Fund | Forward complaints to complaints[at]gailafund.org